RNG (Losowy generator liczb)

Generator liczb losowych, podstawa funkcjonowania Ladbrokes, jest bardzo skrupulatnie testowany, aby potwierdzić, że generuje losowe wartości i dzięki temu zapewnia uczciwą grę użytkowników.

Proces ten jest sprawdzany regularnie, aby dopilnować, że każdy wynik gry ma równe szanse wystąpienia, i że nie występują modyfikacje, które mogłyby ułatwić przewidywanie kolejnych rozdań. Liczby są wybierane losowo za pomocą szyfru, który jest zmieniany okresowo na podstawie przeglądu informacji ze świata rzeczywistego. Metoda ta jest zwana pulą entropii i ma dwa zadania. Po pierwsze zwiększenie losowości generatora, a po drugie uniemożliwienie osobom trzecim odgadnięcie, przewidzenie lub wyliczenie kolejności generowanych liczb. Generator liczb nie jest w żaden sposób połączony z jakąkolwiek logiką gry, czy informacjami o graczach zapisanymi w systemie.

Generator liczb losowych został przetestowany niezależnie przez Komisję ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii, która jest uznaną instytucją zajmującą się tego rodzaju badaniami. Aby wyświetlić informacje o certyfikacie generatora liczb losowych,