Zawieranie Zakładów

Wstęp
Jesteśmy dumni z naszego podejścia do obsługi klientów i zaangażowania w prowadzenie firmy w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Wszystkie transakcje i zakłady realizowane za pośrednictwem Ladbrokes podlegają ustalonym przez nas zasadom. Zmiany w zasadach są przedstawiane użytkownikom za pomocą naszej witryny Ladbrokes.com. Podejmując decyzję, czy postawić zakład, należy się kierować samodzielną oceną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż stawiając zakład nie powinien opierać się na żadnym stwierdzeniu pracownika Ladbrokes dotyczącym przedmiotu zakładu. Warunki zakładu mogą zostać zmienione jedynie za pomocą komunikatu w formie ustnej lub pisemnej przekazanego przez upoważnionego przedstawiciela Ladbrokes. Ladbrokes zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia części lub całości zakładu.


Akceptacja i weryfikacja zakładów
Zakłady internetowe obejmują zakłady postawione za pośrednictwem naszych kanałów zdalnych, takich jak kanały telewizji cyfrowej czy usługi WAP. W przypadku takich zakładów dochodzi do przyjęcia zakładu, gdy identyfikator zakładu lub jego pokwitowanie istnieje w naszych systemach zaplecza lub bazie danych. Wszystkie przyjęte zakłady podlegają zasadom opisanym poniżej.

Późne zakłady
Zakłady internetowe są przyjmowane do faktycznego momentu rozpoczęcia wydarzenia. Jeśli zakład zostanie przez nieuwagę przyjęty po faktycznym rozpoczęciu wydarzenia, zostanie zaakceptowany tylko wtedy, jeśli nie wydarzy się nic, co znacząco może wpłynąć na szanse wygranej lub przegranej. Na przykład, możemy pozwolić na przyjęcie zakładu piłkarskiego (wygrywającego lub przegrywającego), dopóki nie zostanie strzelona bramka lub nie zostanie przyznana czerwona kartka i tylko w początkowym okresie gry. Podobnie możemy pozwolić na przyjęcie zakładu dotyczącego gonitw konnych (wygrywającego lub przegrywającego) tylko w początkowej części wyścigu i gdy nie będzie mieć miejsca istotne zdarzenie, np. nie nastąpi upadek konia ani żaden koń nie odmówi biegu. Wszystkie inne zakłady uważa się za nieważne, niezależnie od tego, czy są wygrywające, czy przegrywające. Wszystkie zakłady postawione, gdy znane są wyniki imprezy, uważa się za nieważne, niezależnie od tego, czy są to zakłady wygrywające, czy przegrywające.

Wypłaty maksymalne
Maksymalne dzienne wypłaty wygranego zakładu lub wygranych zakładów, w tym zakładów Ante Post, są opisane poniżej. Poszczególne wydarzenia są objęte limitami wypłat. Poniżej określone limity dotyczą całkowitego zwrotu z zakładu z wyłączeniem postawionej stawki. Jeśli zostanie postawiony zakład wielokrotny obejmujący wydarzenia o różnych limitach wypłat, ma zastosowanie najniższy limit.

Wszystkie limity wypłat mają zastosowanie do wszystkich klientów i grup klientów działających wspólnie, którzy postawili na tę samą kombinację, z uwzględnieniem zakładów seryjnych, o różnych cenach, stawianych przez szereg dni za pomocą różnych kont i/lub za pośrednictwem różnych kanałów stawiania zakładów. Jeśli mamy powody uważać, że kilka zakładów zostało dokonanych w ten sposób, całkowita wypłata wynikająca łącznie z tych zakładów zostanie ograniczona do jednej maksymalnej wypłaty.

Ladbrokes nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę zysków, stratę przewidywanych oszczędności, utratę towarów, ani za jakiekolwiek specjalne, pośrednie, wynikowe lub czysto ekonomiczne straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki. Termin „Pełna obsługa” dotyczy w niniejszych zasadach wyścigów koni i chartów, w przypadku których pełne dane szczegółowe (prezentacje zakładów, oficjalne czasy i wyniki) są transmitowane do Ladbrokes i widoczne w naszych punktach za pomocą mediów satelitarnych i naziemnych lub Ladbrokes Xtra.

Błędy
Ladbrokes dokłada wszelkich starań, aby nie popełniać błędów przy akceptowaniu zakładów. Jeśli jednak w wyniku błędu człowieka lub problemów systemowych zostanie zaakceptowany zakład po cenie (obejmującej kurs, warunki handicapu i inne warunki lub szczegóły zakładu):

(i) znacząco różnej od dostępnych na rynku ogólnym w momencie składania zakładu, (ii) w sposób widoczny nieprawidłowej ze względu na szansę wystąpienia zdarzenia w momencie dokonywania zakładu Ladbrokes dokona wypłaty według prawidłowej ceny.

Aby określić prawidłową cenę, Ladbrokes uwzględni ceny dostępne na rynku ogólnym w momencie dokonywania zakładu, z uwzględnieniem cen firmy William Hill i Coral.

Przykłady okoliczności, w jakich obowiązuje powyższe zastrzeżenie: (i) zarejestrowana cena to 100-1, w przypadku gdy cena oferowana na rynku ogólnym to 10-1 (ii) marginesy zakładu z handicapem zostały odwrócone

Jeśli Ladbrokes zaaceptuje przez pomyłkę zakład dotyczący wydarzenia lub wyniku, w stosunku do których Ladbrokes nie ustalił ceny, zakład uważa się za nieważny, a stawka zostanie zwrócona.

Wyniki lub punkty wyświetlone na miejscu – na przykład podczas stawiania zakładów – mają wyłącznie charakter informacyjny.

Oszustwo
Ladbrokes dąży do nałożenia sankcji karnych i umownych na klientów zamieszanych w oszustwo, działania nieuczciwe lub karalne. Ladbrokes wstrzymuje wypłaty w stosunku do klientów podejrzewanych o powyższe formy zachowań. Klient na żądanie Ladbrokes wypłaci sumę pokrywającą wszelkie koszty, opłaty lub straty poniesione przez Ladbrokes (w tym straty bezpośrednie, pośrednie i wynikowe, stratę zysków i stratę reputacji) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z oszustwa klienta, jego działań nieuczciwych lub karalnych.